2010/12/16

Tutoretza eta Orientazioa

Kaixo irakurleok!!

Azken lana argitaratzeko ordua iritsi da!!

Bukaera honetan sarreraren izenburuak ondo esaten duen bezala Tutoretza eta Orientazioari buruz hitz egingo dugu. Hasteko bi testu oso interesgarrietatik eskema bat egin dugu testu hauek eskeman bertan daude zuek ikus ditzazuen. Ondoren, tutoretzak egiteko kasu batzuk aipatu ditugu, hau da, tutoretza bat burutzeko gerta daitezkeen egoera batzuk aipatu ditugu. Bukatzeko, tutoretza hauetako kasu bat hartu dugu eta aztertu egin dugu, gainera, zuek hobeto uler dezazuen, bideotxo bat egin dugu.

Badakizue bati bezela gurekin kontaktuan jarri nahi ezkero hemen sartu behar duzuela:


Atal hau besteak bezain beste gustatzea espero dugu eta zuek guztioi, gure lanak irakurtzen zuen denbora pasa duzuenei milesker!

Aiooooooo!!!!!


Tutoretza eta Orientazioa (eskema)

Hemen duzue tutoretza eta orientazioari buruzko eskema interesgarri bat:

http://www.mindomo.com/edit.htm?m=100a8073d19a4116bd41abf4648802a1

Egoera desberdinak

Hemen dituzue tutoretza egoera dezberdin batzuk:

1.      Ume batek nota txarrak ateratzea: hasiera batean irakasleak eta ikasleak tutorial bat izango zuten eta horrek ez baluke eraginik izango umearen gurasoekin kontaktuan jarri eta tutorial berri  bat egin beharko zen. Helburua notak hobetzea eta amak beregan laguntza edo motibazio lan bat egitea etxean.

2.      Ume batek eskola eremuan erretzea: zuzendaria, umea eta honen tutorea dira parte hartuko duten pertsonak eta 18 urte baino gutxiago baditu gurasoekin baita hitzegin beharko zen. Helburua umeak eskola eremuan gehiago ez erretzea eta gurasoak gaia edo gertatutakoa ezagutzea.

3.     Ume batek eskola eremuan drogak pasatzea: parte hartzaileak umea, zuzendaria , tutorea eta gurasoak izango ziren. Tutoria honen helburua ez eskolan ez beste edozein tokitan umeak hau egiten ez jarraitzea delitu bat baita, eta egoeraren larritasuna umeak ikus dezan.

4.      Ume batek neska bat bortxatzea: tutoria honetan bi gazteak (neska eta mutila) eta hauen gurasoak parte hartuko zuten, zuzendaria eta tutoreaz gain. Lehenengo umeekin egin beharko zen, banaka, neska lehenengo eta mutila ondoren, eta gertatutakoaz seguru bagaude gurasoekin kontaktuan jarri. Helburua gertatutako delitua salatzea gurasoen aurrean, bortxatzailea kastigatu… eta bortxatutako neskari laguntza berezia eskeini. Helburua salatutakoan gurasoen esku egongo da zer egin.

5.      Gelako haur baten aurrean bulling kasu bat ematea: bulling-a jaso duen umearekin hitzegin, gainontzeko haurrekin tutoria bat gela ordu batean eta ondoriorik ateratzen ez bada banaka deitzen joan. Bulling-a jasotzen duen haurrarekin ere kontaktuan jarri eta irakaslea edo ikasketa buruak ere hartuko du parte tutoria honetan. Helburua bulling-a kasuarekin ahalik eta azkarren amaitzea eta umeak gehiago ez sufritzea.

6.      Umeak gelan irakasleari kasurik ez egitea: parte hartzaileak hasiera batean irakaslea eta umea izango ziren, tutoria honek eragin positiborik ez badu, haurrarekin beste tutoria bat izango du  eta dinamika aldatzen ez bada gurasoekin tutoria bat izango du.

7.      Gaztea klasera joaten ez bada: tutoria bat  antolatu haurrarekin  eta zergaitiak galdetu, eta motibatzen saitu klasera etortzeko.  Asistentzia faltak  jarraitzen badute  guresoei  deituko zaie eta arazoak komentatu.  Helburua hau gertatzen ez jarraitzea izango litzateke, horrek eragin txarak izango lituzkeelako.

8.      Umea klaseetara joaterako orduan puntuala ez bada: puntualtasun falta hori askotan ematen bada neurriak hartu beharko lirateke, horretarako  tutoria bat antolatu beharko litzateke ikaslearekin. Arazoaren zergatiak galdetu eta konponbidea jartzen saiatu.

9.      Umeak irakaslearekiko errespetu falta bat izatea: bertan irakaslea umea eta zuzendaria edo ikasketa buruak  parte hartuko lukete. Helburua arazo hau gehiago ez ematea eta ikasleak irakaslea errespetatzen ikastea.

10.  Ume batek beste bat jotzea: tutorian bi umeak eta irakasleak edo ikasketa buruak parte hartzen dute. Helburua arazoa konpontzea eta berriro ez gertazea.

11.  Ume bat homosexuala delako baztertua izatea: umearekin hitzegin beharko litzateke eta gero gainontzeko klasekideekin, hau da, umea, bere klasekideak eta irakasleak  hartzen dute parte. Helburua bazterketa hau ez ematea izango litzateke eta gainontzeko ikasleek errespetua erakustea bere klasekidearekiko.

12.  Ume bat klasera beltzuneekin etortzen bada: umearekin tutoria bat eduki beharko litzateke eta beltzuneen zergatia galdetu. Gurasoak erruduna izan ala ez berekin kontaktuan jarri eta gaia jakin dezaten umeak kontatutakoa  jakinarazi beraiei. Helburua erruduna zein den jakitea eta arazoari amaiera ematea.

13.  Umeak arazo psikologiakoak dituela uste bada: gurasoekin tutoria bat egin eta irakasleak ikusten duena komentatu eta beraiek ados badaude zentruko piskologoarekin kontaktuan jarri. Helburua arazoak baditu arazo horiek konpontzea izango da eta bestela arazo horiek ez dituela ziur egon.

14.  Umeek eskuak … garbitzen ez dituztelako: tutoria global bat egin behar da  klaseko kide guztiekin eta eskuak garbitzearen garrantzia argi lagatzea izango zen tutoria honen helburu.

15.  Agenda 21 ingurumen heziketako poriektu hezitzaileak bere lekua izan dezake tutoretza ordu hauetan. Bertan urte horretan ematen ari den gaiaren arabera (energía,kutsadura,ura…) modu batean edo bestean gai hauek lantzen saiatuko gara ekintza eta adibide ezberdinak erabiliz.

16.  Ikasteko estrategiei buruz hitzegitea haurrei. Bertan irakasleak eta ikasleek artuko dute parte. Honen helburua, haurrek ikasteko garaian dituzten gaitasunak aprobetxatzea.

17.  Haur batek etxean ikasteko zailtasunak dituenean. Tutoria honetan, hasiera batean, gurasoek eta tutoreak hartuko dute parte. Tutoreak gurasoei, ikasketa prozesuan hobetzeko dauden estrategien berri emango  die. Honek ez badu funtzionatzen haurrarekin hitzegingo du tutoreak.

18.  Umeak bere emaitza akademikoak hobetu baditu. Tutoreak hau zorionduko du egin duen esfortsuarengatik. Helburua haurra motibatzea eta horrela jarraitzea izango da.

19.  Haur batek elikadura arazoak dituela somatzen badute jangelan lanean aritzen direnek, hasieran tutorearengana joango dira eta hau jakinaren gainean jarriko dute. Ondoren tutoreak haurrarekin hitzegingo du eta arazoa hobetzen ez bada, gurasoei deitu beharko die eta hauekin oso serio hitzegin.

20.  Urtean hiru aldiz tutorea bere ikasleekin banaka geratzea. Zita honen helburua, haurrari ea zer moduz dabilen eskolan, arazoak dituen ala ez...galdetzea da. Zerbait gertatu eskero laguntza eskaintzeko.

21.  Irakasleen artean ebaluazi batzarretarako tutoretzak egitea. Beran irakasle desberdinek ume bakoitza beraien arloan zer moduz dijoan edo dituen arazoak azalduko dira. Horrela denen artean arazoei konponbia bilatzen zaiatuko dira zerbait gaizki joan eskero.

22.  Tutoreak beste irakasleekin biltzen denean haur bakoitza nolakoa den ze gabezia eta ze ahalmen dituen, hau da, haurra gutxi gora behera nolako den azaltzea izango da helburua.

23.  Gelakideak zerbaiten kexu badira, hauek dagoen arazoa beraien ordezkariari kontatuko diete eta ordezkariak tutoreari. Tutorearekin bada arazoa konpontzen zaiatuko dira, ez bada horrela gertatzen, ordezkariak zuzendariarengana joko du kexu horiek ahalik eta azkarren amaitzeko.

24.  Urtean hiru aldiz tutorea gurasoekin bilduko da haurra zer moduz dijoan jakin dezaten gurasoek. Gaizki edo ondo badijoa, bi kasuak dira oso garrantzitsuak.

25.  Ikaskeak maisu maistra batekin ez badaude zerbatetan ados, gelako ordezkariak tutorearengana joko du eta azkenik hauek biak arazoa duten irakaslearengana joango dira dena konpontzeko.
26.   Etorkin batek ikastetxean eta lagun-talde batean integratzeko arazoak baditu berarekin tutoretza bat egin dezake tutoreak eta honek jardueretan parte har dezan bultzatzen zaiatuko da. Honek ez badu funtzionatzen, taldekoekin edo taldeko liderrarekin hitzegingo du irakasleak integrazioa prozesua hobetzeko.

27.  Haurrak izan dezakeek unerik larrienean, adibidez ikastetxe berri baten sartzean, kurtsos pasatzean, hautazko gaiak aukeratzean...irakasleak tutoretza ordu bat izango du berarekin aholkuak emateko, bere ideiak argitzeko edo arazoetan laguntzeko helburuarekin.

28.  Ikasle batek eskola utzi nahi duela edo ez duela ikasten jarraitzen nahi pentsatzen duenean, irakasleak berarekin hitzegingo du. Zer dela eta hartu duen erabakia, arazo batengatik izan den edo ez galdetu zaio. Nahiz eta egoera ez izan larria eta honek 16 urte baino gutxiago baditu, irakaslea gurasoekin jarriko da kontaktuan eta gurasoek haurra eta irakaslearekin tutoretza bat izan nahi eskero, horretarako eskubia izango dute. Helburua, ikasten jarraitzen animatzea edo lanbide arloan informazioa eskuratzea erraztu haurraren edo gaztearen erabakiak argitzeko izango da.

29.  Ikasleen gurasoekin taldeko tutoretza bat egitea, gurasoak jakinaren gainean egon daitezen zer nolako taldea den eta baita ere,iIkastetxearen eta hezkuntza-etaparen berri ematea.

30.  Tutoretza ordu baten irakasleak haurrei tutoreari buruzko ebaluazio taula bat banatzea. Bertan irakaslearen alde on eta txarrak agertuko dira datorren urtera begira zer hobetu behar duen jakinean jarriz.Bikain 10
Nahiko  5
Gutxi  0
Imaginazioa
Tutoretza desberdinak egiterako orduan desberdin asko egitea (50 +)
Tutoretzak egiterako orduan desberdin nahiko egitea
(25 +)
Tutoretzak egiterako orduan desberdin gutxi egitea (25 -)
Formatoa
Letra guztiak ondo ikustea, argazkiak izatea, marjenak zuzen edukitzea
Argazkiak edukitzea, eta margenak ondo edukitzea
Formato guztia gaizki edukitzea eta gainera argazkirik gabe.
Erakargarritasuna
Ikusten duten guztiek irakurri nahi izatea
Ikusten duten batzuek irakurri nahi izatea
Ikusten dutenek irakurtzeko gogorik ez izatea
Sakonera
Gaiari buruz asko ikertzea
Gaiari buruz nahikoa ikertzea
Gaiari buruz ez ikertzea
Gaiarekiko lotura
Egin dena gaiarekin zeharo loturik egotea
Egin dena gaiarekin zerbait loturik egotea
Egin dena gaiaekin inolako loturarik ez edukitzea
Ortografia
Ortografia akatsik ez egotea eta ondo ulertzea
Ortografia akats batzuk edukitzea eta ulertzea
Ortografia akats asko edukitzea eta ezer ez ulertzea


Imajinazioa: 5
Formatoa: 5
Erakargarritasuna: 5
Sakonera: 10
Gaiarekiko lotura: 10
Ortografia: 10

GUZTIRA:  7.5

Tutoretza baten planteamendua

Tutoretza baten planteamendua egiteko garaian, hiru pertsonaia aukeratu ditugu:
  • Patxi: sarritan arazoak sortzen dituen ikaslea.
  • Tutorea: Patxiren tutorea eta ikasketetan bere egoeraren berri momentuoro dakiena.
  • Patxiren ama: Patxirekin arazoren bat sortzen denean eskolara joaten dena.

Gure tutoretza ulertzeko, Patxi nolakoa den jakin behar da lehengo. Patxi 9 urteko mutikoa da eta aurreko urtea errepikatu egin zuenez 3.mailan dago. Ama askotan egon da eskolan bere klaseko jarrera dela eta, gainera, etxean ezer egiten ez duela ikusten du eta ez daki zer egin.

Hasiera batean amak hiperaktibitatea zuela pentsatu zuen, atentzio falta handia zuelako baina ez zen horrela. Askotan eskolara jo zuen laguntza bila eta tutoreak hainbat estrategia erakutsi zizkion haurra motibatzeko. Laguntza profesionala ere izan zuten eta haiek haurraren jarrera hori aita falta zuelako zela esan zioten.

Hiru hilabete pasa ondoren tutoreak berriz ere deitu dio amari bilera batera gonbidatuz eta bere semea ere berarekin eramateko esanez.
Bideoan garbi ikusten da mutikoaren jarrera aldatu egin dela. Tutoretza honetan tutoreak Patxi zoriontzen du azken hilabeteetan jarrera eta emaitzen hobekuntza nabaria izan delako. Gainera, ama aurrean egotea nahi izan du honek ere hobekuntza horien berri izateko.
Bikain 10
Nahiko  5
Gutxi  0
Orijinaltasuna
Berria den zerbait egitea inorrek egin ez duena
Norbaitek egin duena baina desberdin
Norbaiten berdina egitea
Erakargarritasuna
Ikusten duten guztiek irakurri nahi izatea
Ikusten duten batzuek irakurri nahi izatea
Ikusten dutenek irakurtzeko gogorik ez izatea
Sakonera
Gaiari buruz asko ikertzea
Gaiari buruz nahikoa ikertzea
Gaiari buruz ez ikertzea
Gaiarekiko lotura
Egin dena gaiarekin zeharo loturik egotea
Egin dena gaiarekin zerbait loturik egotea
Egin dena gaiaekin inolako loturarik ez edukitzea
Ortografia
Ortografia akatsik ez egotea eta ondo ulertzea
Ortografia akats batzuk edukitzea eta ulertzea
Ortografia akats asko edukitzea eta ezer ez ulertzea


Orijinaltasuna: 10
Erakargarritasuna: 10
Sakonera: 5
Gaiarekiko lotura: 10
Ortografia: 10

GUZTIRA: 92010/11/26

Sarrera

Kaixo!!!

Hemen gaude berriz ere gaurkoan!!! klasean lan bat egin behar dugu eta klasekideei eta gure buruari laguntze asmotan egin beahr dugu oraingoan hau guztia. Hau da, klaseko lan baten zati garrantzitsua da. Lanaren gaia hezkidetz da, haurrak nola hezi berdintasunean alegia. Gai honi buruzko lege bat, 3 ekarpen eta 2galdera egin ditugu. Baita mapa kontzeptual bat ere.

Gurekin kontaktuan jarri nahi ezkero:

puntturarte@gmail.com

Besterik gabe gure lanarekin asko disfrutatzea eta ikastea espero dugu!!!

Mapa kontzeptuala

Hemen dago gaiaren eskema:

http://www.mindomo.com/view.htm?m=9793d125b09244b1b05808b50d1575e9

2010/11/25

Legea: Emakume eta gizonen berdintasun legea

Hemen duzue legearen orria:

http://www.miravalles.net/PAGES/docs/Educaciondiferenciada2.pdf?col=39&ids=12&idnu=2

1.go Galdera: Zeintzuk dira gaur egun hezkidetzarekin dauden arazoak?

Neska eta mutilen arteko heziketa nahasia, Espainian, beste herrialde batzuetan bezala, pertsonen arteko berdintasuna lortzeko eman zen. Neskek mutilen heziketa maila berdina lortu zuten. Arazo larriak ordea, orain ari dira agertzen eta guztia gure sozietatean eman den aldaketa handiari zor diogu. 


Duela hamarkada batzuk, heziketa nahasia Espainian ezarri zenean, orokorrean gure sozietatean baloreak era naturalean errespetatzen ziren. Gaur egun aldiz, sozietatea balore hauek eza egoteagatik karakterizatzen da, esfortzu pertsonalaren ospe-galtzea, familiaren krisia (desestrukturazioa, etxean gurason falta, familia monoparentalak, bikote homosexualak…) eskola sozializazio eta dibertsio eremua dela pentsatzea, guraso eta irakasleen autoritate falta… erabatean, “denak balio duela”-ren araua dagoela ezarrita.

Pedadogogo, psikologo, psikiatra eta profesional gehiagok egindako ikerketa anitzek, erakusten dute, eskola porrota gutxinaka areagotzen joan dela, bereziki mutilena; genero indarkeria ere larri areagotu dela; eta bi sexuen arteko erlazioak konplikatzen joan direla.    

Kontuan artu beharrreko beste gauza bat, klase sozial baxuagoa dagoen lekuetan edo beste arraza edo kultura gutxiengotarrak daudenetan, arazo hauek normalean intentsitate handiagoan gertatzen direla.     

Hiru arazo nagusi agertzen dira:

1.       NESKA ETA MUTILEN IKASTEKO ERA EZBERDINEI BIZKARRA EMATEA. IRAKASLEENTZAT EZDERDINTASUN HANDIEGIAK.

Neska eta mutilen arteko ezberdintasuna maila natural eta biologikoetan dago banatuta, baina beraien garapenen pertsonalean, emozionalean eta adimenenan eragina izaten dute. Esan beharrik ez dago, neska eta mutilen heltze mailak desberdinak direla normalean. Desberdinatasun hauek, amaren sabelean gaudela,  sexu ezberdinek, burmuinean jasaten ditugun ezberdintasunei dagokio. 

Desberdintasun hauek aldi berean, errendimendu akademikoan ere eragina dute. Frogatuta dago, mutilen garapen kognitiboa adin tarte batzuetan neskena baino geldoagoa dela. 7 urtetatik 16 urterarte, neskek gehiago uztartzen dute intelektualki (nagusiki 12 urtetaik 14 urterarte, hau da nerabezaroan). Neskak hobeak dira hizkuntza moldeetan, hitz egoten hasten direnean, hitzak hobe ahoskatzen dituzte eta esandiak egiterako garaian, luzeagoak eta zailagoak egiten dituzte. Ondorioz, mutil asko atzeratuta daudela sentitzen dira, frustrazioa izaten dute, gogo gutxi, motibazio gutxi… eta maila errepikatzera jotzen dute. Banaketazko hezkuntzarekin, adin heldutasun desberdintasun honi erantzuna eman nahi zaio, nerabezaroan nagusiki, programagintza profesional, pertsonal eta sexualari bidea eginez.

Neska eta mutilak ez dira heldutasun mailan bakarrik ezberdintzen, baita jakinminetan ere: jokuak, afizioak, jakinnahiak, sozializatzeko eran, sentimentuak kanporatzeko erak, estimulu berei erantzuna emateko erak… Guzti honek, ikasteko eran ezberdinak izatera bultzatzen ditu.Mutilek klasean lehia bat egotea behar dute. Irabazle eta galtzaile bat egotea. Baina metodo honek ez du neskentzat balio, guztiz kontrakoa da beraientzat, hauek, elkar laguntzen hobe lan egiten dute. Batak besteari laguntzea gustatzen zaie, besteen lekuan errezago jartzen dira eta laguntza ematea etzaie batere kostatzen.

Mutilek adi egoteko irakaslean tentsio puntu bat ikusi behar dute, neskak aldiz, maitatuak sentitu behar dira. Ipar Ameriketako irakasleek klaseko denboreren %80-a neska eta mutilen arteko dentsaera era desberdinak baretzen pasatzen dutela esaten dute.

2.       ROL MATXISTEN HASERREA. GENERO BIOLENTZIAREN HAZKUNTZA.

Mutilek era traumatikoan ikusten dute neskak nola beraiek haurrak izaten jarraitzen duten einean, neskak heltzen ari diren bai fisikoki eta baita psikikoki ere. Ez da arraroa izaten neskek irain sexistak jasatea, gutxiagotan, baina ala ere ematen direnak, aho irainak eta bortsaketa sexualak dira.

Horrexegatik esaten da, estereotipo hauek eskola nahasietan edo mistoetan gogortu egiten direla. Edo bestela zergatik jartzen dira beti neska eta mutilak aldenduta? Edozer gauza egin behar den momentuan bakoitza bere sexukoekin jartzen da.

3.       PORROT ESKOLARRA MUTILEN ARAZOA. MUTILAK KRISIAN.

 Gauza jakina da mutilek neskek baino gutxiago errenditzen dutela edin berdina dutenean, askotan mutilek jeisten dutelako beraien esfortzu eta helburu maila beraien gelakidekin (neskekin) lehiatzeko gai ikusten ez direlako. Egia da bihurriagoak direla (mugituagoak baitira, biziagoak eta ipurterreak) eta honek beraien heziketa askoz ere zailagoa bihurtzen duela eta gela mixtoetan neskekiko hobespen handiagoa eragiten du honek (men handiagoa dute, geldi egoten dira eta gehiago ikasten dute). Irakasleen %90-ra ez da desberdintasun hauen kontziente edo ez ditu neurri egokiak hartzen konpontzeko, haurrei berdina exigitzen die, bai neska bai mutilei, denbora berdinean eta erantzun berdina espero dute.


2. Galdera: sexu bananduko eskolak publikoak izan daitezte?Esan beharra dago, hezkidetzak arrakasta handia izan zuela hezkuntza mailan Espainiako  momentu historiko zehatz batean non emakumezkoen hezkuntzari ez zitzaion garrantziarik ematen.

Espainian, hezkuntza mixtoa XIX.mende bukaeran ezarri zen, garai hartan emakumeek gizartean ez bait zuten gizonezkoek zuten indarra eta hauen arteko berdintasuna lortzea beharrezkoa zela  nabaritu zen.

Bigarren errepublikan, hezkuntzan hezkidetza ezarri eta beharrezkoa zela onartu zenean,  eskola gutxiengoak izan ziren hezkuntza mistoa eskaini zutenak. Guerra zibilaren bukaeran, hezkuntza mistoaren heziketa desagertzen eta franquistek sexuak banatzen zituen hezkuntza inposatu zuten.

60.hamarkadan, Hezkuntza Orokorraren legeak, gizarte eta ekonomia eraldatzea ekarri zuenak, hezkuntza mistoa bultzatu zuen Derrigorrezko hezkuntzan. Honen helburua, heziketa berdintsua eskeintzea zen bai mutil bai neskei hamairu urterarte.

Azkenean, 1984an hezkuntza mistoa jarri zen eskola publiko guztietan gobernuaren esanetara inongo eztabaidarik gabe eta gaur egun ere horrela jarraitzen du, nahiz eta 1995ko Partizipazio, ebaluazio eta zentru gobernuko legeak, gurasoei autonomia handiagoa eskeintzen zitzaien hezkuntza zehatz bat aukeratzeko aukera eman zitzaien.

Gaur egun, sexus bereizitako eskola oso gutxi aurki ditzazkegu Espainian, %1 ain zuzen ere eta   denak pribatuak dira, beraz, eskola publiko mistoak dira eredu bakar eta derrigorrezkoak. Gure inguruko herrialde garatuenek generoetan banandutako eskolak beharrezkoak eta probetxuzkoak direla neska-mutilentzat pentsatzen duten bitartean, Espainiaren kasuan, proposatu ezin den gai bezala ikusten da.

Frantzian, Kanadan, Suezian, Ingalaterran eta  Alemanian sexus bereizitako eskola publikoak ezartzea, moderno eta aurrerakoi bezala ikusten da eskola mistoen alternatiba bezala. Espainiar estatuaren kasuan, aurrerakoia dena zaharkitua da. Guraso batek bere haurra eskola ez misto batera bialtzea gaizki ikusita dago eta ez da ahastu behar eskubide bat dela. Autonomia Erkidego bakoitzak hezkuntzaren inguruan drekretu edo lege batzuk ditu eta leku askotan ikasleek, eskola mistoak diren zentruetan ikastea debekatuta daukate banandutako hezkuntza baztertzaile bezala ikusten dutelako.

Beste alde batetik, María Jesús Sansegundo Hezkuntzako Ministrak, 2005.urtean Hezkuntzako Lege Organiko bat ezarri zuen, non sexu bereizketa dagoen eskolei ez zaien emango laguntza publikorik, hauek ez bait dute berdintasuna bermatzen. Dirudienez Ministrak ez du ondo ezagutzen 2000ko Europar Batasuneko funtsesko eskubideen eskutitza. 14.artikuluan, hezkuntzarako eskubidea, irakaskuntza dohain eta derrigorrezkoa izateaz gain, gurasoek haurrei beraien  filosofia, pedagogia eta erlijioei loturiko hezkuntza bermatzeko eskubidea dutela dio. Baita ere UNESCO-ren batzarrean, sexu bereko haurren eskolak ez zirela baztertuak izango, beti ere, hauek eskola mistoen irakaskuntza egitarau berdina eta irakasle kualifikatuak erabiliko zituztela adostu zen.

Baina ala ere, sexu bakarreko  hezkuntza ez dela egokia eta matxista dela jarraitzen dugu pentsatzen. Hauek sexistak, baztertzaileak eta  gizartearen aurkakoak direla uste da. Estatu demokratiko batean aginte publikoen eginbeharra derrigorrezko hezkuntza ezartzea da, gurasoek nahi duten hezkuntza eredua autatuz haurrentzat. Mistoak ez diren eskolei, Estatuko laguntzak ez zaizkie ematen. 1985 an Tribunal Konstituzionalak esan zuen, gurasoek eskubidea dutela nahi duten irakaskuntza zentrua aukeratzeko eta hau hezkuntzako eskubideen barruan sartzen dela. Baina Espainiako kasuan aukera bakarra dago eskola publiko denak mistoak direlako. Beraz, sexu bakarreko hezkuntza nahi duten gurasoek, haurra eskola pribatuetara bialtzeko aukera besterik ez dute izango. Gainera errenta baxua duten familiek  ezin dituzte umeak eskola pribatuetara bialdu eta hezkidetza inposatzen zaie, eredu posible eta demokratiko bakarra bezala ikusten delako eta benetan demokratikoa, libreki aukeratzeko eskubidea izatea izango zen. EEUU ko Asoziazio Nazionaleko Hezkuntza publiko ez mistoko presidenteak, Leonard Sax-ek, sexus banandutako irakaskuntzak abantailak erakusten dituenez, zeba ez den gizarteko pertsona guztien esku usten esaten du, hau da, eskola pribatuak edozeinek ezin dituelako ordaindu.

Errealitateak erakusten digu Frankoren garaian bezala gaudela, hezkuntza eredu bakar bat dugulako, agintean dauedenek hobeago dena pentsatzen dutena. Frankismoaren garaian sexu bananduko hezkuntza bultzatu zen eta orain berriz hezkidetza. Argi dago XXI.mendean ere,  berdintasuna eta berdinzaletasuna nahasten direla.

1.go Ekarpena: "Haurren artean hezkidetza lantzeko ariketak"HAURREN ARTEAN HEZKIDETZA LANTZEKO ARIKETAK

Ekarpen honetarako joku hauek aukeratu ditugu, haurrak, neska zein mutilak berdintasunean heztea garrantzitsua iruditzen zaigulako eta ekintza hauek dibertigarriak iruditu zaizkigu horretarako.

Gaur egun hezkidetza hitza eskola guneetan oso zabaldua dago, hau da, honen ezanahia, pertsona bere banakotasunaren arabehera, generotik at egiten den hezkuntza eta irizpide sexistak jarraituz, gizon eta emakumeei egokitutako rol, balio, portaera...kontuan hartu gabe hezitzea da. Gakoa da, neska eta mutilentzako baliogarria izango den pertsona eredua bultzatzea, estereotipo eredu femenino eta maskulinoak, tradizionalak eta zaharkituak alde batera utziz.

Biztakoa da, rol tradizionalak oso markatuak dituztela neska – mutilek, mutilek futbolean jolasten duten bitartean, neskak sokasaltoan aritzen dira. Beti agertzen da kasuren bat, non mutiko batek “nesken” jolasak gogoko dituen eta honek askotan gelakideen burlak dakartza. Ipuinean dioen bezala, Oliver Buttonek dantza gogoko du eta nahiz eta gaur egun, “arte” hau gero eta mutil gehiagok praktikatu, lagunek eta gurasoek ez dute normalatzat ikusten. Beraz, ipuin hau irakurri ondoren egiten den jolasaren helburu naguzia, haurrak horrelako egoerak normalak direla ohartaraztea da.

Edurne zuri eta zazpi ipotxen jolasararen helburu garrantzitsuena berriz, etxeko lanak egiteak duen garrantzia sustatzea da eta, nahiz eta horrelako ipuinetan emakumezkoak izan  lan hauen protagonistak, sexu biek hartu beharko lukete parte.

Baita ere aipatu beharra dago, lehen familia tradizionaletan emakumezkoa arduratzen zela etxeko lanez. Orain aldiz, egoera aldatzen ari da, etxe askotan emakumezko zein gizonezkoek biek hartzen bait dute parte horrelako lanetan estereotipoak alde batera utziz.

Ondorioz, haurrak, gizarteko arlo askotan neska eta mutilen rolak ez direla bat edo besteenak konturatzea da irakasleen helburuetariko bat eta horrelako ariketak dibertigarri eta baliogarriak direla pentsatu dugu lan dinamiko bat bultzatuz.

Ekarpenaren edukia hemen duzue:

2. Ekarpena: "Las clases mixtas de educación física, una desventaja para las niñas"

Las clases mixtas de educación física, una desventaja para las chicas


jueves, 20 de mayo de 2004
Aceprensa
En las clases mixtas de educación física mandan los chicos. Ellos y los profesores varones de gimnasia deciden que se practiquen deportes competitivos y con balones. Las chicas prefieren otras actividades y no pueden hacerlas. Al final, ellas obtienen peores calificaciones. Estas son las conclusiones del estudio realizado por la investigadora sueca Barbro Carli; las resume Ingrid Persson en el diario Svenska Dagbladet (30 abril 2004).

12/05/2004.- Para fomentar la igualdad de género, Suecia implantó la formación conjunta de profesores de educación física, varones y mujeres, en los años setenta. A partir de 1980 se introdujo la educación mixta en las clases de gimnasia –actualmente se llama "Deporte y Salud"– en el bachillerato. Los resultados fueron contrarios a los esperados, según muestra Barbro Carli en su tesis doctoral defendida en la Universidad de Gotemburgo. La enseñanza mixta en educación física hizo desaparecer la gimnasia femenina y las chicas tuvieron que adaptarse a las preferencias de los chicos.

Barbro Carli tiene larga experiencia como profesora de educación física de alumnos y maestros. Ha estudiado la evolución de la educación física en las escuelas desde la perspectiva del género entre principios de 1800 y la actualidad. Carli distingue entre dos tendencias. Una de ellas es la desarrollada por profesoras, que se orientaba menos a la competición y más al cuerpo y a la salud. Había espacio para la danza y el ritmo, para los ejercicios con cintas y con bolas, destinados a desarrollar la actividad motora y la cooperación. "Ahora todo esto ha desaparecido", dice.

Con el predominio de la otra tendencia, basada en los juegos de competición, muchas chicas se quedan inactivas. Es una señal alarmante, según Carli, que más chicas que chicos no obtienen buenas calificaciones en deporte. En los grupos mixtos, los chicos sacan mejores notas y las chicas, peores, en comparación con los grupos separados.

Barbro Carli piensa que lo mejor sería que hubiera posibilidad de escoger entre grupos mixtos y grupos separados. "Ellos y ellas pueden necesitar ‘ir por su cuenta’. Incluso las chicas mejor dotadas para el deporte dicen que es más divertido un grupo sólo de chicas. Aún más grave es que muchas de las chicas entrevistadas en el estudio dicen que han sido ridiculizadas en la clase de deporte. A otras les cuesta enseñar el cuerpo y algunas hablan de abusos sexuales". Carli concluye: "Todo esto enseña la importancia de investigar cómo las chicas de otras culturas se sienten en los gimnasios de las escuelas", en referencia al gran número de inmigrantes presentes en la sociedad sueca.HEZIKETA FISIKOAN KLASE MIXTOAK EGOTEA NESKENTZAT DESABANTAILA


Goian ikusten dugun testuan heziketa fisikoari buruz eta bertan ematen diren klase motei buruz hitz egiten da. Lehen neskentzako soinketa klaseak zeudela zioen testuak eta orain berriz dena aldatu egin dela. Oraingo heziketa fisikoari “kirola eta osasuna” deritzo eta lehen ematen zenetik oso urrun dago.

Lehen neskek beraientzat egokiagoa ziren soinketa klaseak zituzten. Denok dakigunez neskentzako kirol estereotipoak eta mutilentzako kirol estereotipoak ezberdintzen dira, batzuek eta besteek beraien estereotipokoan diren kirolak praktikatzeko erreztasun handiagoa dute.

Mutilak eta neskak heziketa fisikoko klaseetan nahastuta egoten dira gainontzeko klaseetan bezala. Horrek arazo ugari ditu: irakasleak ikasleei beraiek nahi dituzten kirolak praktikatzeko aukera ematen dienean, arazo horietako bat sortzen da. Normalean taldeko kirolak izaten dira hautatuak eta   kirol horiek ez dira nesken gustukoak izaten. Zergatik soinketako irakasleek, urteak planifikatzerako garaian, saskibaloia, eskubaloia, futbola bezalako kirolak planteatzen dituzte? Zergatik ez dituzte dantza, aerobika... kirol praktikak bultzatzen?

Soinketan beti jotzen da taldeko kirolak egitera, rugbia, beisbola... eta horiek ez dira neskek gustukoen dituztenak, hauei indibidualak gustatzen bait zaizkie. Ondorioz bien arteko nahasketa bat egin beharko litzateko, klaseko kide guztien gustuen arteko popurria.

Amaitzeko, mutilak orokorrean heziketa fisikoko klaseetara gustura joaten dira, neskak aldiz gogo gutxiagorekin. Aldaketa hauek eginda, hauek ere gustara joango lirateke eta gogoko ditzuten kirol edo ekintzak praktikatuko lituzkete, hau da, bai taldeko zein gorputzeko mugimenduak erritmoaren bidez landu  beharo lirateke gustuen berdintasuna lortzeko soinketa klaseetan.

Bibliografia: